Natural Media

Teken- en schildermaterialen als potlood, papier, verf en linnen worden in de digitale wereld aangeduid met de term "natural media". Programma's als Corel Painter zijn in staat om de eigenschappen van deze traditionele materialen zo realistisch weer te geven dat een afdruk met moeite van echt onderscheiden is.

Het begrip "natural" betekent voor ons echter meer dan alleen in beeldende zin. Na een start in de BtB reclamebranche heeft ons werkveld zich geleidelijk in de richting van natuur en milieu verschoven. Sinds 2000 heeft het schrijven over natuur daarbij een steeds belangrijker plaats ingenomen.

Een overzicht van onze natuurpublicaties vindt u op onze onderzoekspagina.