Download Adobe Reader om PDF documenten te openen.
Rapportages met beperkte oplage


1985: Zandbijen in het voorjaar – Afdelingsblad KNNV.
Enkele zandbijen van het voorjaar rond Lelystad.

1985: Papierwespen in Flevoland – Afdelingsblad KNNV.
Feiten en fabels rond de sociale wespen van Flevoland.

1986: Mieren in Flevoland – Afdelingsblad KNNV.
Verspreiding en biologie van de in Flevoland levende mieren.

1986: Inventarisatie Zanddepot A72/73 te Lelystad.
Hoofdstuk over Aculeata uit de KNNV-rapportage over drie jaar inventariseren van een in onbruik geraakt zanddepot ten noorden van Lelystad.

1990: Hommels in Flevoland – Afdelingsblad KNNV.
Overzicht van waargenomen hommelsoorten in en om Lelystad met beschrijvingen en wetenswaardigheden.

1993: Insecteninventarisatie Corversbos Hilversum
Verslag van enkele maanden onderzoek in de kruidentuin bij bezoekerscentrum Corversbos van Natuurmonumenten te Hilversum.

1994: Isecteninventarisatie Naardermeer.
Hoofdstuk over Aculeata en Neuroptera uit rapportage voor Natuurmonumenten op eigen initiatief.

1997: Bijen en graafwespen in Zand A72.
Hoofdstuk over Aculeata uit de KNNV-rapportage over drie jaar inventariseren van een in onbruik geraakt zanddepot ten noorden van Lelystad.

1998: Inventarisatie Bergbos te Lelystad.
Hoofdstuk over Aculeata uit de KNNV-rapportage van een gemeentelijk parkbos in Lelystad dat arbeids-extensief beheerd wordt.

1998: Inventarisatie Kalklandje Crailoo, Hilversum.
Hoofdstuk over Aculeata uit inventarisatieverslag van een oude Carbid-stortplaats met bijzondere vegetatie, in beheer van Stichting Goois Natuurreservaat.

1999: Inheemse bijen in kaart gebracht.
Aankondiging van het verschijnen van de Voorlopige Atlas van de Nederlandse Bijen.

2000: Bijenwolf en harkwesp.
Kort artikel in Natuuronderzoek, nieuwsbrief Amsterdamse Waterleidingduinen, over het verschil tussen de harkwesp en de bijenwolf.

2001: Zandbijen in het Kuinderbos.
Kort informatief artikel voor beheersmedewerkers van Stichting FlevoLandschap over het voorkomen van een zandbijensoort in het noordelijkste natuurgebied van de provincie Flevoland.

1997-2001: verslagen Insectenwerkgroep KNNV Lelystad.
Overzicht van activiteiten van en waarnemingen door leden van de Insectenwerkgroep KNNV afd. lelystad.

2002: Wilde bijen in de Amsterdamse Waterleiding-duinen.
Voorlopige atlas van vijftien goed herkenbare wilde bijensoorten. Selectie uit de complete tekst voor de uitgebreide atlas (zie 2004).

2004: Wilde bijen in de Amsterdamse Waterleidingduinen – uitgebreid overzicht van 85 soorten.
Verspreidingsatlas van de 85 wilde bijensoorten die sinds 1980 in de AWD zijn gevonden. Van alle soorten worden verspreidingskaartjes en uitvoerige beschrijving gegeven. Ook informatie over de verschillende duinlandschappen als bijenhabitat en beheersadviezen.
download PDF (1,6 Mb)
download PDF 1,6 Mb

2009: Nulmeting entomofauna Noordwestelijke natuurkern van Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Inventarisatie van angeldragers, loopkevers en diverse vliegenfamilies in drie duinvalleien tussen IJmuiden en Zandvoort. Dit onderzoek vormt een momentopname van de entomologische diversiteit in voorbereiding op een ingreep die verstuiving in de zeeduinen bij Kattendel moet doen terugkeren.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 5 Mb

2010: Invertebraten van dynamische zeeduinen.
Oriënterend overzicht van zeldzame of bedreigde ongewervelden die voor hun voortbestaan zijn aangewezen op natuurlijke kusten of dynamische zeeduinen.
download PDF (1.6 Mb) download PDF 540 Kb

2013: Wilde bijen in Lelystad.
Drie decennia onderzoek van wilde bijensoorten in Lelystad. Sinds 1981 werden in totaal 120 soorten waargenomen, waarvan er in 2012 nog altijd 75 konden worden aangetoond.
download PDF) download PDF 4 Mb

2013: Nulmeting bijenfauna Gooiseweg Zeewolde.
Inventarisatie van bijen, wespen en zweefvliegen langs de Gooiseweg (Zeewolde), voorafgaand aan een wegverbreding waarbij de nieuwe berm voor wilde bijen zal worden ingericht.
download PDF) download PDF 1.9 Mb